top of page

KVKK Tekst Informatie

TEKST TER VERDUIDELIJKING VAN DE WET NR. 6698 OVER DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

1-DOEL

Als UCENMI BİLİŞİM TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ ("BEDRIJF", "Bedrijf") gevestigd te Kızılırmak Mah. Dumlupınar Blv. Next Level No:3 A Interior Door No: 83 Çankaya/ ANKARA, deze verduidelijkingstekst ("Verduidelijkingstekst") is opgesteld in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens No. 6698 om te voldoen aan de verplichting bepaald door de KVKK, rekening houdend met het belang dat wij hechten aan fundamentele mensenrechten en de superieure waarde van persoonlijke gegevens.

Ingevolge de LPPD, in haar hoedanigheid als verantwoordelijke voor de verwerking, informeert de VENNOOTSCHAP haar werknemers, kandidaten voor werknemers, werknemers van leveranciers, bezoekers en derden wier persoonlijke gegevens als volgt zullen worden verwerkt en informeert hen als volgt binnen de reikwijdte gespecificeerd in artikel 10 van de LPPD.

2-BESCHRIJVINGEN

Open toestemming
Dit verwijst naar de toestemming met betrekking tot een specifiek onderwerp, gebaseerd op informatie en geuit uit vrije wil. Bedrijf
Kizılırmak Mah. Dumlupınar Blv. Next Level No: 3 A Interior Door No: 83 Çankaya / ANKARA verwijst naar het bedrijf "UCENMI BİLİŞİM TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ".

Cookie
Dit zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op de computers of mobiele apparaten van gebruikers en helpen bij het opslaan van voorkeuren en andere informatie over de webpagina's die ze bezoeken.

Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Verwante gebruiker
Personen die persoonsgegevens verwerken binnen de organisatie van de verwerkingsverantwoordelijke of in overeenstemming met de autorisatie en instructie ontvangen van de verwerkingsverantwoordelijke, met uitzondering van de persoon of eenheid die verantwoordelijk is voor de technische opslag, bescherming en back-up van de gegevens.

3-DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS,

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE VERWERKEN, VERZAMELMETHODEN EN WETTELIJKE REDENEN


i. Doeleinden van verwerking

Uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om de doelen te vervullen die in de statuten van het BEDRIJF zijn gespecificeerd, in overeenstemming met de beperkingen die in de KVKK zijn vastgelegd en in overeenstemming met de TCO, TCC, Arbeidswet, FSEK, SMK, Wet. De doeleinden van de verwerking zijn als volgt;

a. Het voldoen aan de verplichtingen met betrekking tot de activiteiten en controle zoals bepaald door de TCO, TCC, Arbeidswet, FSEK, IP Law,
b. Het vestigen van de rechten die voortvloeien uit de tewerkstellings- en bestelformulierverzamelingsactiviteiten op plaatsen zoals beurzen en evenementen in het kader van de KVKK en de Arbeidswetgeving,

c. Het uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden door de relevante eenheden zodat u kunt profiteren van de diensten die door ons bedrijf worden aangeboden,
ç. Contact met u opnemen om ons Bedrijf en haar activiteiten te promoten via uw communicatiekanalen die u met ons hebt gedeeld,

Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

d. Aanwerving van personeel op de gebieden die het bedrijf nodig heeft, naleving van rechten en plichten in het kader van de wetgeving die het zakenleven regelt, met name Arbeidswet nr. 4857, Wet nr. 6331 inzake gezondheid en veiligheid op het werk en Wet nr. 5510 inzake sociale zekerheid en algemene ziektekostenverzekering,
e. Het uitvoeren van activiteiten zoals salarisbetaling, verstrekken van toelagen, realiseren van revolving fund
betalingen, etc., en het voeren van interne correspondentie,

f. Het verstrekken van informatie-documenten aan bevoegde openbare instellingen en organisaties en gerechtelijke autoriteiten in gevallen die door de wet zijn gespecificeerd,
g. Zorgen voor de functionaliteit van de organisatie en evenement (seminars, conferenties, vergaderingen, trainingen, symposia, enz.) managementprocessen in het bedrijf en deze bekendmaken aan het publiek, zorgen voor de continuïteit van de website en sociale media accounts met bijgewerkte gegevens om de publieke bekendheid van het bedrijf te waarborgen en deze up-to-date te houden, en het beheren van de promotie- en advertentieprocessen,

ğ. Het bijhouden van een archief in overeenstemming met de procedures die in de wetgeving zijn gespecificeerd om opslag- en archiefactiviteiten uit te voeren en jaarlijkse eenheidsactiviteitenverslagen op te stellen,

h. Aanmaken en bijhouden van bezoekersregisters,
ı. Zorgen voor de veiligheid van het gebouw, het personeel en de bezoekers,
i. Gegevens kunnen worden geanonimiseerd en gebruikt in statistische activiteiten voor onderzoeksdoeleinden,


d. Aanwerving van personeel op de gebieden die het bedrijf nodig heeft, naleving van rechten en plichten in het kader van de wetgeving die het zakenleven regelt, met name Arbeidswet nr. 4857, Wet nr. 6331 inzake gezondheid en veiligheid op het werk en Wet nr. 5510 inzake sociale zekerheid en algemene ziektekostenverzekering,
e. Het uitvoeren van activiteiten zoals salarisbetaling, verstrekken van toelagen, realiseren van revolving fund
betalingen, etc., en het voeren van interne correspondentie,

f. Het verstrekken van informatie-documenten aan bevoegde openbare instellingen en organisaties en gerechtelijke autoriteiten in gevallen die door de wet zijn gespecificeerd,
g. Zorgen voor de functionaliteit van de organisatie en evenement (seminars, conferenties, vergaderingen, trainingen, symposia, enz.) managementprocessen in het bedrijf en deze bekendmaken aan het publiek, zorgen voor de continuïteit van de website en sociale media accounts met bijgewerkte gegevens om de publieke bekendheid van het bedrijf te waarborgen en deze up-to-date te houden, en het beheren van de promotie- en advertentieprocessen,

ğ. Het bijhouden van een archief in overeenstemming met de procedures die in de wetgeving zijn gespecificeerd om opslag- en archiefactiviteiten uit te voeren en jaarlijkse eenheidsactiviteitenverslagen op te stellen,

h. Aanmaken en bijhouden van bezoekersregisters,
ı. Zorgen voor de veiligheid van het gebouw, het personeel en de bezoekers,
i. Gegevens kunnen worden geanonimiseerd en gebruikt in statistische activiteiten voor onderzoeksdoeleinden,

Vertaald met DeepL.com (gratis versie)


d. Aanwerving van personeel op de gebieden die het bedrijf nodig heeft, naleving van rechten en plichten in het kader van de wetgeving die het zakenleven regelt, met name Arbeidswet nr. 4857, Wet nr. 6331 inzake gezondheid en veiligheid op het werk en Wet nr. 5510 inzake sociale zekerheid en algemene ziektekostenverzekering,
e. Het uitvoeren van activiteiten zoals salarisbetaling, verstrekken van toelagen, realiseren van revolving fund
betalingen, etc., en het voeren van interne correspondentie,

f. Het verstrekken van informatie-documenten aan bevoegde openbare instellingen en organisaties en gerechtelijke autoriteiten in gevallen die door de wet zijn gespecificeerd,
g. Zorgen voor de functionaliteit van de organisatie en evenement (seminars, conferenties, vergaderingen, trainingen, symposia, enz.) managementprocessen in het bedrijf en deze bekendmaken aan het publiek, zorgen voor de continuïteit van de website en sociale media accounts met bijgewerkte gegevens om de publieke bekendheid van het bedrijf te waarborgen en deze up-to-date te houden, en het beheren van de promotie- en advertentieprocessen,

ğ. Het bijhouden van een archief in overeenstemming met de procedures die in de wetgeving zijn gespecificeerd om opslag- en archiefactiviteiten uit te voeren en jaarlijkse eenheidsactiviteitenverslagen op te stellen,

h. Aanmaken en bijhouden van bezoekersregisters,
ı. Zorgen voor de veiligheid van het gebouw, het personeel en de bezoekers,
i. Gegevens kunnen worden geanonimiseerd en gebruikt in statistische activiteiten voor onderzoeksdoeleinden,

Vertaald met DeepL.com (gratis versie)


d. Aanwerving van personeel op de gebieden die het bedrijf nodig heeft, naleving van rechten en plichten in het kader van de wetgeving die het zakenleven regelt, met name Arbeidswet nr. 4857, Wet nr. 6331 inzake gezondheid en veiligheid op het werk en Wet nr. 5510 inzake sociale zekerheid en algemene ziektekostenverzekering,
e. Het uitvoeren van activiteiten zoals salarisbetaling, verstrekken van toelagen, realiseren van revolving fund
betalingen, etc., en het voeren van interne correspondentie,

f. Het verstrekken van informatie-documenten aan bevoegde openbare instellingen en organisaties en gerechtelijke autoriteiten in gevallen die door de wet zijn gespecificeerd,
g. Zorgen voor de functionaliteit van de organisatie en evenement (seminars, conferenties, vergaderingen, trainingen, symposia, enz.) managementprocessen in het bedrijf en deze bekendmaken aan het publiek, zorgen voor de continuïteit van de website en sociale media accounts met bijgewerkte gegevens om de publieke bekendheid van het bedrijf te waarborgen en deze up-to-date te houden, en het beheren van de promotie- en advertentieprocessen,

ğ. Het bijhouden van een archief in overeenstemming met de procedures die in de wetgeving zijn gespecificeerd om opslag- en archiefactiviteiten uit te voeren en jaarlijkse eenheidsactiviteitenverslagen op te stellen,

h. Aanmaken en bijhouden van bezoekersregisters,
ı. Zorgen voor de veiligheid van het gebouw, het personeel en de bezoekers,
i. Gegevens kunnen worden geanonimiseerd en gebruikt in statistische activiteiten voor onderzoeksdoeleinden,

Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

j. Het ontvangen van en reageren op in het kader van KVKK te doen aanvragen van verwante personen. ii. Jouw Persoonsgegevens die wij verwerken
Identiteitsgegevens : Uw naam, achternaam, Turks ID-nummer, naam van de moeder, naam van de vader, geboorteplaats en -datum, personeelsregistratienummer en andere gegevens die met uw uitdrukkelijke toestemming aan het Bedrijf zijn verstrekt.

Contactgegevens : Uw woonadres, werkadres, telefoonnummer en e-mailadres, KEP-adres en, indien van toepassing, uw mobiele telefoonnummer, faxnummer of andere communicatiekanalen die u met uw toestemming aan het Bedrijf hebt verstrekt, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Informatie over dienstverband en opleiding : Uw identiteitsgegevens, informatie over uw dienstverband, contactinformatie en uw opleidingsstatus (zoals "universitair afgestudeerd, master afgestudeerd, afgestudeerd aan de natuurkundeafdeling"), evenals informatie over uw cursus/seminar, certificaatinformatie en nationale of internationale examenresultaten die u hebt bijgewoond in het kader van het sollicitatieformulier, registratiedocumenten en/of sollicitatieformulieren die u naar het officiële e-mailadres van het Bedrijf info@ucenmi.com hebt gestuurd of via andere online of fysieke sollicitatiemethoden die door het Bedrijf worden aangeboden.

Financiële/fiscale informatie : Betaling van salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden, terugbetaling van te veel of te veel betaalde bedragen, realisatie van betalingen uit een revolverend fonds, informatie over de naam en het filiaal van de bank, informatie over het bankrekeningnummer, informatie over het IBAN-nummer die is verkregen om betalingen voor externe opdrachten te verrichten.
Audiovisuele informatie : Bij conferenties, seminars, theatervoorstellingen, tentoonstellingen, debatten en soortgelijke evenementen die door het Bedrijf worden georganiseerd, audiovisuele informatie die wordt verstrekt door de camera's die zijn geïnstalleerd om de veiligheid te waarborgen op het hoofdkantoor, de filialen en de vertegenwoordigingskantoren van het Bedrijf met stilstaande of gestreamde beelden en/of geluiden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en de deelnemers voor doeleinden zoals het promoten, aankondigen en verspreiden van het evenement. De audiovisuele informatie die bij de genoemde evenementen wordt verkregen, mag worden gebruikt op de website van het bedrijf, op sociale netwerkplatforms die door het bedrijf worden gebruikt, in werken die door het bedrijf worden gepubliceerd, op voorwaarde dat deze de activiteiten van het bedrijf niet overschrijden en beperkt blijven tot het doel van het evenement. Of het kan naar derden worden gestuurd (drukkerij, uitgever, instelling, organisatie...) om te worden afgedrukt/gepubliceerd met toestemming en onder controle van het Bedrijf. Deze gebruiksmethode is niet van toepassing op beveiligingscamera's en voordat de relevante audiovisuele persoonsgegevens worden gebruikt (bijvoorbeeld aan het begin van het evenement), worden de deelnemers hierover apart geïnformeerd en wordt hun uitdrukkelijke toestemming gevraagd.

Speciale categorieën van persoonsgegevens : Om te voldoen aan de arbeidsverplichtingen die voortvloeien uit de wetgeving binnen het bedrijf, worden speciale categorieën persoonsgegevens met betrekking tot gezondheid, strafrechtelijke veroordeling en veiligheidsmaatregelen verwerkt voor personen met een handicap en personen die zijn veroordeeld en/of die veiligheidsmaatregelen hebben ondergaan.

 

 


Hoewel het Bedrijf geen andere directe doeleinden heeft voor de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens dan deze doeleinden, kunnen uw godsdienst, vermomming, levensbeschouwing, politieke overtuiging en gezondheidsgegevens (bijvoorbeeld kleding, apparaten en prothesen begrepen uit de foto), die indirect kunnen worden verkregen in het kader van de gegevens die zijn verkregen uit het identiteitsbewijs, foto's of stilstaande/bewegende beelden in het kader van de gebeurtenissen die u aan het Bedrijf hebt voorgelegd, en andere informatie van bijzondere kwaliteit die u vrijwillig opgeeft in een document dat door het Bedrijf wordt verstrekt.

 

iii. Methoden voor het verzamelen van uw persoonlijke gegevens
Uw persoonlijke gegevens worden verzameld door middel van het ledenregistratieformulier, registratie-/aanvraagformulieren die via het internet worden ingevuld, ontvangst- en uitgavendocumenten, video- en audio-opnameapparatuur die tijdens evenementen wordt gebruikt, opnamen van beveiligingscamera's en het officiële e-mailadres van het BEDRIJF, info@ucenmi.comadresine of een ander e-mailadres van het BEDRIJF met de extensie "@ucenmi.com".

Persoonsgegevens worden ook verzameld door fysieke verzending van documenten, door het fysiek invullen van een document dat door het bedrijf wordt verstrekt, door te bellen naar 0850 309 48 03 of andere interne nummers van het bedrijf.

 

 

 

Uw persoonlijke gegevens worden ook automatisch verzameld door middel van cookies die worden gebruikt op https://www.ucenmi.com/ en zijn extensies. Deze cookies zijn alleen noodzakelijk voor de bezoeker om de site zo efficiënt mogelijk te gebruiken en worden gebruikt om de voorkeuren van de bezoeker te onthouden en leveren geen andere persoonlijke gegevens op. U kunt ons cookiebeleid raadplegen op https://www.ucenmi.com/

iv. Wettelijke grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens
KVKK somt de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens op in lid 2 van artikel 5. Als de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens door een verwerkingsverantwoordelijke kunnen worden beoordeeld in het kader van de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens die in de KVKK worden opgesomd, kan die verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de wet. In deze context worden door het bedrijf verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens uitgevoerd in gevallen waarin de door het bedrijf nagestreefde doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden beoordeeld in het kader van de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens die zijn opgenomen in de KVKK. Het bedrijf voert geen
verwerking van persoonsgegevens die niet binnen het toepassingsgebied van de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens vallen.

De voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens in de KVKK zijn als volgt;
Ø Uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene,
Ø Het is duidelijk vastgelegd in de wetgeving,

Ø Het is verplicht voor de bescherming van het leven of de lichamelijke integriteit van de persoon die zijn toestemming niet kan geven omdat hij daartoe feitelijk niet in staat is of wiens toestemming niet rechtsgeldig is,

 

 

 

Ø Het is noodzakelijk om persoonsgegevens van de partijen bij een overeenkomst te verwerken, mits dit rechtstreeks verband houdt met de sluiting of uitvoering van de overeenkomst,
Ø Het is voor de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht om aan zijn wettelijke verplichting te voldoen,
Ø Het door de betrokkene zelf openbaar is gemaakt,
Ø De gegevensverwerking is verplicht voor de vaststelling, uitoefening of bescherming van een recht,

Ø de gegevensverwerking verplicht is voor de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke, mits de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene hierdoor niet worden geschaad.
De basisverwerkingsvoorwaarde voor gevoelige persoonsgegevens is uitdrukkelijke toestemming en de Vennootschap streeft er in principe niet naar gevoelige persoonsgegevens te verwerken. Uw speciale categorieën van persoonsgegevens die we moeten verwerken vanwege onze activiteiten of die u hebt goedgekeurd met uw uitdrukkelijke toestemming, worden echter ook op een weloverwogen manier verwerkt binnen de reikwijdte van de wetgeving.

De in de KVKK genoemde voorwaarden voor de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens zijn als volgt; Ø Uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene,
Ø Expliciet bepaald in de wetten voor gevoelige persoonsgegevens anders dan gezondheid en seksueel leven,
Persoonsgegevens betreffende gezondheid en seksueel leven, echter,
Ø Bescherming van de volksgezondheid,

Persoonsgegevens met betrekking tot gezondheid en seksleven, echter,
Ø Bescherming van de volksgezondheid,
Ø preventieve geneeskunde,
Ø medische diagnose,
Ø Het uitvoeren van behandelings- en zorgdiensten,

Ø Voor de planning en het beheer van gezondheidsdiensten en de financiering daarvan,
Ø Ze kunnen worden verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht of bevoegde instellingen en
organisaties zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene te vragen.

Er kunnen een of meer voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn die een verwerking van persoonsgegevens tegelijkertijd rechtmatig maken.
Om onze bovengenoemde doeleinden te realiseren, is het noodzakelijk om uw gegevens te verwerken. Bij het overdragen van identiteitsgegevens aan ons bedrijf kunnen ook gegevens aan ons worden overgedragen die eigenlijk niet binnen onze verwerkingsdoeleinden vallen. In het kader van administratieve en technische maatregelen verwijderen en/of anonimiseren we dergelijke gegevens aan het einde van de in de wetgeving bepaalde perioden.


4- OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden gedeeld met bevoegde openbare instellingen en organisaties, gerechtelijke autoriteiten, handhavingsautoriteiten, politie-eenheden en gecontracteerde leveranciers van producten en/of diensten voor de doeleinden en op de wijze zoals aangegeven in deze Verklarende Tekst. Onderstaande tabel geeft aan met welke partijen de informatie wordt gedeeld:

GEDEELDE PARTIJEN
VOORBEELDEN VAN DELEN
Wettelijk bevoegde publieke/particuliere instelling of organisatie

Gegevens kunnen worden gedeeld met officiële instellingen en organisaties zoals het Ministerie van Financiën, de Interne Accountantscoördinatieraad, de Rekenkamer, gerechtelijke en handhavingsinstanties, andere overheids- en stichtingsbedrijven, bedrijven in het buitenland voor internationale programma's en notarissen.
Leverancier/Business Partner/Consultant
Gegevens kunnen worden gedeeld met adviseurs, organisaties en partijen waarvan het bedrijf diensten ontvangt die complementair zijn aan haar activiteiten en waarmee het samenwerkt, beperkt tot de doeleinden van de activiteiten die zij uitvoeren.
Deze gedeelde bedrijven worden hieronder weergegeven.
Het bedrijf geeft geen gegevens door die geen betrekking hebben op zijn doeleinden. Bijvoorbeeld: Zelfs als we deze met uw toestemming hebben verkregen, wordt informatie over uw kenteken niet gedeeld met derden, inclusief de personen en organisaties die hierboven zijn weergegeven. De uitzondering op deze bepaling is wanneer de overdracht van de gegevens in kwestie wordt vereist door wetgeving, of verplicht is voor een strafrechtelijk onderzoek, of wordt verzocht door een officiële autoriteit op basis van wetgeving en met rechtvaardiging.

5-RECHTEN VAN DE BETROKKENE
In het kader van de KVKK
1-Weten of je Persoonsgegevens worden verwerkt,
2-Opvragen of uw Persoonsgegevens worden verwerkt,
3-Weten waarvoor je Persoonsgegevens worden verwerkt en of ze worden gebruikt voor het beoogde doel,

4-Om te weten aan welke derden uw Persoonsgegevens worden doorgegeven in binnen- en buitenland, 5-Om correctie van uw Persoonsgegevens te vragen indien deze onvolledig of onjuist verwerkt zijn,
6-Verzoeken om verwijdering of vernietiging van uw Persoonsgegevens in het kader van de voorwaarden die zijn vastgelegd in de KVKK-wetgeving,
7-Om melding te vragen van de transacties die zijn gedaan in het kader van artikel v. en vi. aan derden aan wie uw Persoonsgegevens zijn doorgegeven,
8-Om bezwaar te maken tegen het ontstaan van een resultaat jegens jou door het analyseren van de verwerkte gegevens uitsluitend door middel van geautomatiseerde systemen,
9-Voor het geval u schade lijdt door onrechtmatige verwerking van uw Persoonsgegevens, om vergoeding van deze schade te eisen heeft u rechten.
Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
U kunt het "aanvraagformulier" invullen dat u kunt downloaden via de link https://www.ucenmi.com/ in lijn met uw verzoek / klacht en het formulier naar ons sturen via info@ucenmi.com of u kunt het formulier fysiek invullen en sturen naar "Kızılırmak Mah. Dumlupınar Blv. Next Level No: 3 A Interior Door No: 83 Çankaya / ANKARA" via vracht / post.

Als je je verzoek bij ons indient via een van de bovenstaande methoden, zal je verzoek uiterlijk binnen 30 dagen worden beoordeeld en zal je worden geïnformeerd over de kwestie in overeenstemming met artikel 13/2 van de KVKK. Als uw verzoek wordt ingewilligd, zullen de noodzakelijke acties onmiddellijk worden ondernomen door de gegevensbeheerder BEDRIJF.

In de regel wordt kosteloos aan verzoeken voldaan, maar als het voldoen aan de vereisten van het verzoek kosten met zich meebrengt, is dit bepaald in artikel 7 van het "Communiqué over de procedures en beginselen voor verzoeken aan de verantwoordelijke voor de verwerking". Communiqué" artikel 7; "Indien het verzoek van de betrokken persoon schriftelijk moet worden beantwoord, worden tot 10 pagina's geen kosten in rekening gebracht. Voor elke pagina meer dan 10 pagina's kan 1 TL transactietarief in rekening worden gebracht. Als het antwoord op de aanvraag wordt gegeven op een opnamemedium zoals cd, flashgeheugen, kan de vergoeding die kan worden gevraagd door de gegevensbeheerder niet hoger zijn dan de kosten van het opnamemedium." In
In overeenstemming met de bepaling kan de ONDERNEMING een vergoeding vragen.

6-VOOR DE VERWERKING VERANTWOORDELIJKE EN CONTACTPERSOON
Zoals vermeld in deze Toelichtingstekst, is het BEDRIJF de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens in overeenstemming met de KVKK.


i. Informatie over de verantwoordelijke voor de verwerking
Volledige naam : UCENMI BİLİŞİM TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ
Verkorte naam : ONDERNEMING
Adres : Kızılırmak Mah. Dumlupınar Blv. Next Level No:3 A Binnendeur No: 83 Çankaya/ ANKARA
Website : https://www.ucenmi.com/

ii. Contactpersoon
Naam: : Mehmet
Achternaam : KEMIKSIZ
Titel : Founding Partner
E-mail : mehmet.kemiksiz@ucenmi.com
Telefoon : 0850 309 48 03

7- WIJZIGING
i. Amendement 1: Het document is nog niet gewijzigd.
Wijziging Detail


In de regel wordt kosteloos aan verzoeken voldaan, maar als het voldoen aan de vereisten van het verzoek kosten met zich meebrengt, is dit bepaald in artikel 7 van het "Communiqué over de procedures en beginselen voor verzoeken aan de verantwoordelijke voor de verwerking". Communiqué" artikel 7; "Indien het verzoek van de betrokken persoon schriftelijk moet worden beantwoord, worden tot 10 pagina's geen kosten in rekening gebracht. Voor elke pagina meer dan 10 pagina's kan 1 TL transactietarief in rekening worden gebracht. Als het antwoord op de aanvraag wordt gegeven op een opnamemedium zoals cd, flashgeheugen, kan de vergoeding die kan worden gevraagd door de gegevensbeheerder niet hoger zijn dan de kosten van het opnamemedium." In
In overeenstemming met de bepaling kan de ONDERNEMING een vergoeding vragen.

6-VOOR DE VERWERKING VERANTWOORDELIJKE EN CONTACTPERSOON
Zoals vermeld in deze Toelichtingstekst, is het BEDRIJF de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens in overeenstemming met de KVKK.


i. Informatie over de verantwoordelijke voor de verwerking
Volledige naam : UCENMI BİLİŞİM TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ
Verkorte naam : ONDERNEMING
Adres : Kızılırmak Mah. Dumlupınar Blv. Next Level No:3 A Binnendeur No: 83 Çankaya/ ANKARA
Website : https://www.ucenmi.com/

ii. Contactpersoon
Naam: : Mehmet
Achternaam : KEMIKSIZ
Titel : Founding Partner
E-mail : mehmet.kemiksiz@ucenmi.com
Telefoon : 0850 309 48 03

7- WIJZIGING
i. Amendement 1: Het document is nog niet gewijzigd.
Wijziging Detail


In de regel wordt kosteloos aan verzoeken voldaan, maar als het voldoen aan de vereisten van het verzoek kosten met zich meebrengt, is dit bepaald in artikel 7 van het "Communiqué over de procedures en beginselen voor verzoeken aan de verantwoordelijke voor de verwerking". Communiqué" artikel 7; "Indien het verzoek van de betrokken persoon schriftelijk moet worden beantwoord, worden tot 10 pagina's geen kosten in rekening gebracht. Voor elke pagina meer dan 10 pagina's kan 1 TL transactietarief in rekening worden gebracht. Als het antwoord op de aanvraag wordt gegeven op een opnamemedium zoals cd, flashgeheugen, kan de vergoeding die kan worden gevraagd door de gegevensbeheerder niet hoger zijn dan de kosten van het opnamemedium." In
In overeenstemming met de bepaling kan de ONDERNEMING een vergoeding vragen.

6-VOOR DE VERWERKING VERANTWOORDELIJKE EN CONTACTPERSOON
Zoals vermeld in deze Toelichtingstekst, is het BEDRIJF de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens in overeenstemming met de KVKK.


i. Informatie over de verantwoordelijke voor de verwerking
Volledige naam : UCENMI BİLİŞİM TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ
Verkorte naam : ONDERNEMING
Adres : Kızılırmak Mah. Dumlupınar Blv. Next Level No:3 A Binnendeur No: 83 Çankaya/ ANKARA
Website : https://www.ucenmi.com/

ii. Contactpersoon
Naam: : Mehmet
Achternaam : KEMIKSIZ
Titel : Founding Partner
E-mail : mehmet.kemiksiz@ucenmi.com
Telefoon : 0850 309 48 03

7- WIJZIGING
i. Amendement 1: Het document is nog niet gewijzigd.
Wijziging Detail

bottom of page